TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Tubitak 2. “Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli ve 218B571 kodlu proje TÜBİTAK 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Tubitak 1. "Trabzon Bilim, Teknoloji ve Sanat Şenliği" 11-12-13 Ekim, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı