Merkez

Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi

               
Giresun Üniversitesi bünyesinde açılan bu merkez ülkemizde ve orta doğu bölgesinde ilk örnektir. Dünyada ise Kanada, ABD, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerde benzer merkezlere rastlanmaktadır (artırılmış gerçeklik=augmented reality).  

Merkezin Amacı

 

          Uluslararası düzeyde artırılmış gerçeklik alanında bilimsel çalışmaları yürütmek. Bu amaç paralelinde alt amaçlarımız;

·  Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunları AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

·  Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

·  Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki donanım ve yazılımların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

·  Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

·  Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurum ve kuruluşları ile AR-GE konularında işbirliği yaparak Uluslararası, Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayarak bir çalışma ortamı hazırlamak.

·  Üniversite, özel sektör ve sanayi işbirliğini güçlendirmek.

·  Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin Faaliyet Alanları

 

·         Üniversite, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurumu ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek projeleri bedel karşılığında tasarlamak ve değerlendirmek.

·         Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

·         Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetleri ilişkin raporlar düzenlemek.

·         Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.

·         Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

·         Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Kurucu: Dr.Mustafa Serkan ABDÜSSELAM