MikrosAR ve MikrosAR2 yazılımları yayında

04 Eylül 2018 Salı

Bu yazılımların amacı; etkileşimli tahtalara ve android tabanlı tabletlere, sanal ve artırılmış gerçeklikle mikroskop işlevi kazandırmaktır. Böylelikle hazırlanan zenginleştirilmiş ortamla öğrencilerin ortaokul fen bilimleri programı kapsamındaki ünitelerde yer alan mikroskopla gözlenebilecek varlıkları inceleyebilmeleri sağlanmıştır. Proje kapsamında geliştirilen materyallere www.mikrosar.com adresinden ulaşılabilir.

Hızlı Erişim