Bildiriler

B6.ABDÜSSELAM MUSTAFA SERKAN (2019).  Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dinamik Kapalı Alanlarda Yönlendirme Yazılımı: Indoo.  7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, 626-634. 

B5. ABDÜSSELAM MUSTAFA SERKAN (2019).  Arapça Yazma Becerisinin Desteklenmesine Yönelik Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı.  7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, 635-641. 

B4. ABDÜSSELAM MUSTAFA SERKAN,NOVRUZLU Huseynkamaladdin (2019).  Enerji kaynağı olarak elektriğin tüketiminde farkındalık oluşturmaya yönelik bir ciddi oyun tasarım.  Game Conference 2019, 77-86. 

B3. ABDÜSSELAM MUSTAFA SERKAN (2019).  Dünden bugüne genç bireylerin dijital oyun tercihleri ve oynama alışkanlıkları.  Game Conference 2019, 59-70. 

B2.ABDÜSSELAM MUSTAFA SERKAN (2017).  Turizm Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Artırılmış Gerçeklik Tarayıcılarının Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi.  Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat AraştırmalarıSempozyumu, 10-12 Nisan 2017.

  
B1.ABDÜSSELAM MUSTAFA SERKAN (2017).  Üniversite Yerleşkelerinin Desteklenmesine Yönelik Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanılması.  Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017.